Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar

In deze schikking ziet u zeven kaarsen en zeven rozen. Het getal zeven staat voor de volmaaktheid en voor de voleinding. Als gelovige mensen mogen wij onze overledenen geborgen weten in Gods eeuwige ontferming. Hun leven is voltooid en heeft hun bestemming gevonden bij de Bron van het leven.
Gedachtenis:
Wij noemen hen in gedachten naam voor naam en dragen hen stap voor stap op aan het Licht tot zij in U volkomen zijn.

terug