Kerstfeest ouderen Kerstfeest ouderen
Over niet al te lange tijd mogen we weer Kerst vieren "de Geboorte van Jezus". Hier willen we bij stilstaan tijdens een viering met de ouderen van onze gemeente. De viering is 17 december om 17.00 uur in het gebouw achter de Kerk. We beginnen met een broodmaaltijd met aansluitend een de viering met zang en een overdenking. We vragen een ieder om zelf voor vervoer te zorgen hetzij familie, buren of een taxi. U kunt zich opgeven d.m.v. van de opgavestrook - deze kan in de bus die in het portaal van de kerk staat of telefonisch bij Dieneke Scheper 644205. Van harte welkom.
terug