Groothuisbezoeken startzondag Groothuisbezoeken startzondag
Naar aanleiding van het thema van de startzondag ‘een goed verhaal’ vinden ook dit jaar ook in de herfst groothuisbezoeken plaats. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van 19:30-21:30 uur. ‘Een goed verhaal’ doelt op de Bijbel. Als uitgangspunt geldt een citaat van kerkleraar Origines (2e eeuw) dat ook in de dienst van de Startzondag, 22 september, een rol speelt: ‘Het heilige Boek is het ene, geïntegreerde en harmonieuze instrument van God, dat met verschillende melodieën, de ene stem van heil laat klinken, voor degenen die het willen ontvangen. ’De Bijbel is een boek vol verhalen dat ook één verhaal vertelt. Daarover willen we van elkaar horen. ‘Het is de harp die het werk van elke ontstemmende geest weerstaat en teniet doet, zoals toen David de gekwelde Saul kalmeerde.’ Welk Bijbelverhaal is voor jou een ‘goed verhaal’? En tenslotte willen we samen een verhaal uit de bijbel lezen, namelijk I Samuël 16:14-23. Iedereen graag een eigen bijbel meenemen!
Dinsdag 15 oktober: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer;
adres: fam. Rolfes, Winkelakkers 3, tel. 561861.
Donderdag 24 oktober: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden; in de consistorie.
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op woensdag 16 oktober van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw.
terug