Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen

De jaarrekening en de exploitatierekening over 2017 zijn te vinden in deze pdf.


 

terug