Summer Church: Exposure-Wandeling Summer Church: Exposure-Wandeling
Een wandeling door de stad, alleen of met z’n tweeën, met geen andere blik dan de voorbede. Wat zie je onderweg dat je raakt? We beginnen met koffie en een korte liturgische opening. Een Bijbelverhaalklinkt en gaat mee. Dan wandelen. Uiterlijk een uur. Terug in de Kapel wisselen we uit: wat heeft een ieder gezien? Hoe gingen de Bijbelwoordenmee? Donderdag 13 juni 10:00-12:00 uur. Aanmelding is noodzakelijk en kan liefst per email tot maandag 10 juni: , of telefonisch 0528-351065. Iedereen is welkom, binnen en buiten de PGE.
terug