Doopdienst

Doopdienst

De bloemen rond het doopvont symboliseren het feestelijk karakter van de doop.
'Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit
feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'.

terug