Expositie doopjurken Expositie doopjurken

Op vrijdag en zaterdag, resp. 9 en 10 december a.s., worden in het Jeugdgebouw achter de kerk doopjurkjes geëxposeerd. Deze doopjurkjes worden beschikbaar gesteld door gemeenteleden en anderen. Niet alleen uit de eigen gemeente, maar ook van daarbuiten. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen gekomen, maar nog meer zijn altijd welkom.

Heeft u ook nog een doopjurkje in de kast hangen, laat het weten aan Fennie Busstra, tel. 612703 of Greetje Sterenborg, tel. 622466.

Over deze expositie wordt u in de komende tijd nader geïnformeerd.

 
Kerstmusical "Jezus, gewoon, heel bijzonder" Kerstmusical "Jezus, gewoon, heel bijzonder"

Na de herfstvakantie begint kinderkoor Cantiamo met de repetities van de Kerstmusical.
Alle kinderen  -  van groep 1 t/m groep 8  -  zijn van harte welkom!
We oefenen op woensdagavond van 18:15  -  19:00 uur in basisschool Het Anker, Distelvink 107 in De Rietlanden.

De repetitiedata zijn:    

  • 26 oktober
  • 2, 9, 16, 23 en 30 november
  • 7 en 14 december
De uitvoeringen zijn op:
- donderdag 15 december 2016 om 15:00 uur in De Opgang
- vrijdag 16 december 2016 om 19:00 uur in De Horst
- zaterdag 24 december 2016 om 15.00 uur in De Opgang tijdens de kerst-kliederkerk

We vinden het leuk als je ook mee komt doen!
Mail vóór 26 oktober a.s. je naam en in welke groep je zit naar  

 
Lezing Hervormingsdag Lezing Hervormingsdag

Woensdag 26 oktober is er een lezing in het kader van hervormingsdag. De afgelopen jaren is er elk jaar zo'n avond geweest. Het is goed om één keer per jaar stil te staan bij de traditie die ons bewust en onbewust gestempeld heeft. De afgelopen jaren steeds met een kritische blik; maar bij aanvang van het herdenkingsjaar in aanloop naar 500 jaar Reformatie een overzicht van zeven "krachtmomenten" van het protestantse gedachtengoed.

De opzet is eenvoudig: een inleiding door ds. R. Wijnsma, dan koffie om vervolgens met elkaar verder te spreken.
 

 
Woensdag 26 oktober
19.30 uur
Consistorie Emmen-Centrum Kapel

 
Cursus bijbelboek Openbaring Cursus bijbelboek Openbaring

Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes. Alles wat in
dit Boek wordt gevonden is één machtige openbaring over Israël en
de gemeente, door God gegeven aan ZIJN ZOON Jezus Christus. Het
boek Openbaring gaat over de toekomst van de wereld en de mens.

De cursus is gestart met een info avond. De belangstelling was erg
groot. Zo groot dat we met 2 groepen moeten starten. Dinsdag
avond 18 oktober start de 1e groep en een week later de 2e groep.

Bent u/jij nieuwsgierig geworden kom gerust langs.
De cursus begint om 19.30 uur in het Jeugdgebouw, ingang Sterrenkamp.

Informatie:
Pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of

 
Jong geloof! Jong geloof!

Je bent jongvolwassen,
en je hebt ergens wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
         spreken, delen, zoeken,        
                   verdiepen, ontmoeten?
 

De volgende ontmoeting staat gepland voor vrijdag 4 november om 20 uur in de consistorie van Emmen-Centrum Kapel.

Voor informatie:
Rob Wijnsma, predikant
Tea van den Berg, jeugdouderling

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland voor donderdag 17 november om 19.30 uur, bij Eveline, Dopheide 10 in Odoorn.

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie en de rommelmarktcommissie zamelen gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie.
Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  

Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.