Openluchtdienst 3 september Openluchtdienst 3 september

Een wens van jaren: de Openluchtdienst 2017 zal op zondag 3 september plaatsvinden in het Mensenpark. In de voorbereiding wordt gemikt op de voormalige ‘Savanne’ als locatie, of als dat niet lukt, elders in het park.

Als altijd begint de dienst om 10:30 uur, Laus Deo verzorgt de muzikale omlijsting en na afloop is er gelegenheid koffie te drinken (deze keer geen soep).
Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Onder het thema ‘beweging van het hart’ begeven we ons in het verhaal van de Verloren Zoon.

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar Ichthus. De beslissing hierover wordt op vrijdag 1 september genomen en om 12:00 uur bekend gemaakt op de website van de PGE en de wijkgemeenten. Nog niet alle details zijn duidelijk; houdt u de berichtgeving via de eigen wijkgemeente in de gaten.

U bent in elk geval van harte welkom.

 
Kerkentocht 2 september 2017 Kerkentocht 2 september 2017

Het programma is als volgt:
1. Koffiedrinken in d' Ekkelkamp in Onstwedde
2. Bezichtiging van de Hervormde Nicolaaskerk in Onstwedde
3. Bezichtiging R.K. St. Willibrorduskerk in Oude Pekela
4. Lunchpauze met een gezellige rondvaart in Wedderveer
5. Bezichtiging van de Magnuskerk in Bellingwolde
6. Bezichtiging van de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela met als afsluiting een Vesper in de kerk
7. Koffiedrinken in het Cultureel Centrum tegen over de kerk

In iedere kerk met historische orgels is er samenzang als afsluiting van het bezoek.

De kosten van de kerkentocht zijn € 32,50 p.p.
Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL72RABO0317066927 t.n.v. R. Elling, met vermelding van Kerkentocht.
Contant betalen is ook mogelijk bij één van de commissieleden:
Els Hilbrands, telefoon 611328
Harrie Gerrits, telefoon 640263
Reint Elling, telefoon 612500


 

 
Monumentendag Monumentendag

Zaterdag 9 september is er weer Monumentendag. Ook de Kapel opent dan haar deuren voor belangstellenden. De Kapel is een Rijksmonument, gebouwd in 1923, met een bijzondere architectuur. De kerk is te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 uur. Het bijzondere Verschuerenorgel zal regelmatig worden bespeeld.

Op Monumentendag is in het Jeugdgebouw ook een expositie te bezichtigen van Jan de Jonge uit Nieuw Weerdinge. De schilderijen geven een beeld van Groninger kerken en landschappen en ook liggen er fotoalbums van Joodse begraafplaatsen.

 
Jong geloof! Jong geloof!

Je bent jongvolwassen,
en je hebt ergens wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
         spreken, delen, zoeken,        
                   verdiepen, ontmoeten?
 
De volgende ontmoeting wordt gepland in september!


Voor informatie:
Rob Wijnsma, predikant
Tea van den Berg, jeugdouderling

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland voor donderdag 21 september om 19.30 uur bij Fred, Anna Paulownalaan 2 in Emmen.

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.