PKN
Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel
 
Diaconaal, pastoraal en missionair krantlezen

Diaconaal, pastoraal en missionair krantlezen

In de maand juni kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden krantlezen, met een diaconale, pastorale en missionaire blik. Samen worden kopieën van artikelen gelezen, met de vraag wat die berichten oproepen als we het lezen vanuit ons geloof. Het kan ook zijn dat u zelf een artikel meeneemt. Iedereen is welkom.

Data:

 • Donderdag 11 juni van 15:00-16:30 uur
 • Donderdag 25 juni van 15:00-16:30 uur
 • Donderdag 9 juli van 15:00-16:30 uur
U kunt zich aanmelden via de mail: of telefonisch via 0528-351065. Ter plekke aanschuiven kan ook.

 
14 juni: Slotevent van een jaar lang mooiste Bijbelverhalen

14 juni: Slotevent van een jaar lang mooiste Bijbelverhalen

Een jaar geleden vroegen de kerken in Emmen aan de bewoners wat zij het mooiste Bijbelverhaal vinden. Meer dan 1400 mensen uit alle leeftijdscategorieën hebben hun stem uitgebracht. Van jong tot oud.

En daar is een top-tien uit samengesteld. Met op plaats tien Jozef, en dan vervolgens de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, Mozes, de Schepping, David en Goliath, de gelijkenis van de verloren zoon, Simson, de ark van Noach, de geboorte van Jezus, en op de eerste plaats… dat 
houden we nog even geheim. De nummer één zal worden bekend gemaakt op het slotevent.

Het slotevent zal worden gehouden op 14 juni aanstaande in het Hondsrugcollege, in zowel ‘De Marke’ als ‘De Brink’. We beginnen om 14:00 uur. De eerste twee uur zullen er allerlei workshops in en rondom de gebouwen plaats vinden. De zandschepper is te zien, met lego wordt een verhaal uitgebeeld, Gospelkoor Share treedt op, er is een poppenspeler, een film wordt vertoond en tal van andere activiteiten worden er georganiseerd. Alle tien verhalen zullen zo de revue passeren.  We sluiten dan af met twee diensten. Eén voor de volwassenen in de Marke en één voor de kinderen in de Brink. In deze diensten zal de nummer één centraal staan.

We nodigen alle belangstellenden van harte uit om dit event mee te maken!

 
Hobbybeurs

Hobbybeurs

Op zaterdag 24 oktober, van 10 tot 16.30 uur, organiseert de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel een hobbybeurs in het jeugdgebouw bij de kerk.
Belangstellenden om aan deze beurs mee te doen kunnen zich vóór 1 juni 2015 opgeven bij Greetje Sterenborg, telefoon 0591-622466, en Reintje Lanting, telefoon 0591-618490.
Heeft u vragen m.b.t. deelname, neem dan contact met hen op.

 
Kerkentocht 2015

Kerkentocht 2015

Zaterdag 5 september wordt de kerkentocht gereden, nu in de provincie Friesland. Het programma ziet er als volgt uit:

 • De Gereformeerde Oosterkerk in Kollum met een Fontein/Gaal orgel uit 1966
 • Op loopafstand de Sint Maartenskerk in Kollum met een Van Gruisen orgel uit 1842
 • Lunchpauze met soep bij de Schierstins in Veenwouden
 • De Protestantse kerk in Kollumerzwaag met een Bakker/Timmenga orgel uit 1894
 • De Protestantse kerk in Nijega ook met een Bakker/Timmerorgel uit 1894
In iedere kerk is een gids aanwezig die ons iets zal vertellen over de geschiedenis van de kerk, met als afsluiting samenzang.

Opgave voor de kerkentocht kan bij de commissieleden:
- Els Hilbrands, telefoon 611328
- Harrie Gerrits, telefoon 640263
- Reint Elling, telefoon 612500

De kosten bedragen € 30,00 p.p.
Betaling graag zo spoedig mogelijk vooraf bij één van de commissieleden.
 

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

Wij zijn in de Kapel weer gestart aan een nieuw seizoen met bestaande en nieuwe activiteiten.

Zo gaan de diaconie en de rommelmarktcommissie starten met het inzamelen van gebruikte kleding.
De ingezamelde kleding gaan wij proberen te verkopen op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Voorbedebriefjes

Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte 
uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 6 juni, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

 • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
 • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
 • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
 • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 31-05-2015 om 10.00 uur
Jeugdkerk
Koffiedrinken
 meer details

Inzameling spullen rommelmarkt
datum en tijdstip 06-06-2015 om 10:00
meer details

Diaconaal, pastoraal en missionair krantlezen
datum en tijdstip 11-06-2015 om 15.00
meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...


klik op deze link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...

Protestantse Gemeente Emmen

Protestantse Kerk Nederland

Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe

Zuiderkerk Emmen

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.