Kerk open Kerk open

De kerk is open voor ...
... een moment van stilte en bezinning
... een gesprek
... zomaar eens de kerk van binnen te bekijken

Data: 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22 en 23 december
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

 
Oproep vrijwilligers autodienst Oproep vrijwilligers autodienst

Gevraagd: Vrijwilligers voor de autodienst: plus minus éénmaal in de 2 maanden een gemeentelid halen en weer thuis brengen na een kerkdienst. Veel werk is het niet, maar wel belangrijk voor onze oudere gemeenteleden om een kerkdienst te kunnen bijwonen.

Informatie en opgave graag bij Annie Buter-Nieman, tel. 0591-367004. 

 
Oproep vrijwilligers kerkdiensten Scheperziekenhuis Oproep vrijwilligers kerkdiensten Scheperziekenhuis

Vanuit Emmen-Centrum Kapel is een groep vrijwilligers actief bij de kerkdiensten in het Scheperziekenhuis.

Kort gezegd komt het neer op het uitdelen van de kerkgroet op de zaterdagmorgen of middag en het halen en brengen van de patiënten op de zondagmorgen naar de vergaderzaal in het Scheperziekenhuis (Dit zijn zowel patiënten op bed, in rolstoel of lopend achter een rollator).
De zaterdag doen we in toerbeurten met 2 personen en de zondagmorgen is zoveel mogelijk de hele groep aanwezig.
We worden 3 á 4 keer per jaar ingeroosterd.

Deze groep is m.i.v. het nieuwe jaar op zoek naar enkele vrijwilligers ter versterking van de groep.
Meer informatie en/of aanmelding is te verkrijgen bij Jannie Drenthen, tel: 630069 of mail: 

Wat zou het fijn zijn als we vanuit Emmen-Centrum Kapel dit werk kunnen en mogen voortzetten.

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

We komen bij elkaar op:

 • woensdag 13 januari bij Dirk en Tea, Rotstuin 7 in Emmen
 • donderdag 31 maart 
 • dinsdag 24 mei 2016 
Locatie wordt nader bekend gemaakt
Aanvang 19.30 uur

 
Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken

Ook komend jaar organiseren de ouderlingen groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek.

Tijdens de groothuisbezoeken staat het jaarthema centraal, maar er is ook gelegenheid vragen te stellen of om andere zaken aan de orde te stellen. De groothuisbezoeken staan gepland voor:

 • woensdag 10 februari 2016, 19:30-21:30 uur: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer, locatie nog onbekend
 • woensdag 17 februari 2016, 19:30-21:30 uur: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden, locatie nog onbekend
 • woensdag 24 februari 2016, 19:30-21:30 uur: Centrum, Emmermeer en Westenesch, in de consistorie / jeugdgebouw van Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63, Emmen
 • woensdag 16 maart 2015, 19:30-21:30 uur: Emmerhout, Angelso en buitengebieden, in de consistorie / jeugdgebouw van Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63, Emmen

Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op donderdag 3 maart van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw van Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63, Emmen.

De groothuisbezoeken worden afgesloten op vrijdag 18 maart 2016 met de gezamenlijke Veertigdagen-maaltijd.

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Expositie Henk Heuvink Expositie Henk Heuvink

In het Jeugdgebouw is weer een nieuwe expositie ingericht. Deze keer laat Henk Heuvink uit Veenoord iets van zijn kunnen zien.

Het zijn olieverf schilderijen van portret tot landschappen.
Zeer de moeite waard om eens rustig te bekijken.
Ze zijn ook te koop, u kunt hem daarvoor bellen op:
06 10199774 of mailen .

 
Cursus 'Het geheim van Israël'

Cursus 'Het geheim van Israël'

Duizenden mensen in Nederland en België behandelden in de afgelopen jaren de 7-delige bijbelstudieserie Focus op Israël. Zo ook in Emmen. In de Kapelkerk werd deze cursus met veel belangstelling gevolgd. Voor velen was de studie een eye-opener over Gods plan met Israël.
 
Voor wie zich eenmaal in Israël verdiept, komen vanzelf meer vragen naar boven. Vragen als: hoe gaat het nu met Israël in deze tijd, hoe zit het met de verharding van Israël? En wat is de rol van de de andere volken? En van de kerk?
 
Het geheim van Israël verdiept zich in dit soort vragen en leidt tot een dieper begrip van Gods grootse bedoelingen met Zijn schepping door Zijn volk Israël.
 
In zes Bijbelstudies gaat Het Geheim van Israël in op de eenheid tussen Jezus en het volk Israël, de betekenis van de Thora, de bedekking over Israël en de ballingschap en terugkeer van het Joodse volk.
 
De cursus is op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Voor data zie de agenda op deze website.
 
Voor informatie:
Pastor Lodewijk Broekman
tel. 06 30031716
e mail:

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie en de rommelmarktcommissie zamelen gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt verkocht op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Emmen-Centrum Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 5 december, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

 • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
 • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
 • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
 • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  

Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.