PKN
Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel
 
Cursus 'Het geheim van Israël'

Cursus 'Het geheim van Israël'

Duizenden mensen in Nederland en België behandelden in de afgelopen jaren de 7-delige bijbelstudieserie Focus op Israël. Zo ook in Emmen. In de Kapelkerk werd deze cursus met veel belangstelling gevolgd. Voor velen was de studie een eye-opener over Gods plan met Israël.

Voor wie zich eenmaal in Israël verdiept, komen vanzelf meer vragen naar boven. Vragen als: hoe gaat het nu met Israël in deze tijd, hoe zit het met de verharding van Israël? En wat is de rol van de de andere volken? En van de kerk?
 
Het geheim van Israël verdiept zich in dit soort vragen en leidt tot een dieper begrip van Gods grootse bedoelingen met Zijn schepping door Zijn volk Israël.
 
In zes Bijbelstudies gaat Het Geheim van Israël in op de eenheid tussen Jezus en het volk Israël, de betekenis van de Thora, de bedekking over Israël en de ballingschap en terugkeer van het Joodse volk.
 
De cursus is op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
 
Voor informatie:
Pastor Lodewijk Broekman
tel. 06 30031716
e mail:

 
Hobbybeurs

Hobbybeurs

Op zaterdag 24 oktober wordt een hobbybeurs gehouden met deelnemers uit de eigen gemeente en andere hobbyisten. Op deze beurs zijn demonstraties en/of resultaten van verschillende hobby's te bewonderen. 
Voor de inwendige mens is er koffie/thee en erwtensoep met roggenbrood te verkrijgen.

Op de beurs staat een doos waarin niet gebruikte medicijnen gedeponeerd kunnen worden. Deze worden verzameld voor onverzekerde mensen en via o.a. de Medische Dienst van de Pauluskerk in Rotterdam verspreid.


Zaterdag 24 oktober
Jeugdgebouw Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63
10.00 - 16.00 uur

Nadere informatie: Greetje Sterenborg, telefoon 622466 of Reintje Lanting, telefoon 618490

 
Lezing Hervormingsdag Lezing Hervormingsdag

Op woensdag 28 oktober is er opnieuw een lezing rondom Hervormingsdag. Gewild of ongewild, gewenst of ongewenst, heeft de protestantse traditie zijn sporen getrokken. Eén keer per jaar staan we stil bij de invloed van het protestantse denken op de kerk van nu.

Dit jaar staat het openingsartikel van de kerkorde centraal. 'De kerk ... strekt zich uit naar de komst van het Koninkrijk van God'. Mooi, maar hoe concreet is dat? En waar is het individu? Een vergelijking van deze eerste zin van de kerkorde met het eerste van de 'Gesprekken' van Cassianus (5e eeuw) levert interessante overeenkomsten en verschillen op.

Opzet van de avond: inleiding door ds. Rob Wijnsma, koffie, vragen en gesprek.

Woensdag 29 oktober 2015
19.30 - 21.30 uur
Jeugdgebouw Emmen-Centrum Kapel

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie en de rommelmarktcommissie zamelen gebruikte kleding in.

De ingezamelde kleding wordt verkocht op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Emmen-Centrum Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Minimagazine Ark Mission Expedition

Minimagazine Ark Mission Expedition

Wil je in de zomervakantie, ver weg of gewoon thuis, gevoed worden door de Bijbel en wil je je geloof ook praktisch delen met anderen? Ga dan op expeditie met de nieuwe Ark Mission Expedition.

Ark Mission Expedition is een kleurrijk minimagazine met overdenkingen van o.a. Jos Douma en Carianne Ros, leuke activiteiten om te ondernemen met anderen, tips om het geloof praktisch te delen, een prijspuzzel en een smakelijk recept. De Ark Mission Expedition is de frisse opvolger van de jaarlijkse Vakantiebijbelgids.

Het magazine is een initiatief van Ark Mission, een organisatie die zich inzet voor de bijbelverspreiding, zie www.arkmission.nl.U kunt een exemplaar meenemen van de foldertafel in de hal van de kerk.
Eventueel kunt u het minimagazine zelf inkijken via arkmission.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte 
uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 7 november, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 31 oktober van 9 tot 14 uur.
 

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Kun je nog zingen, zing dan mee
datum en tijdstip 07-10-2015 om 19.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2015 om 10.00 uur
meer details

Naar aanleiding van...
datum en tijdstip 13-10-2015 om 10.00
meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...


klik op deze link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...

Protestantse Gemeente Emmen

Protestantse Kerk Nederland

Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe

Zuiderkerk Emmen

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.