Startzondag 18 september 2016 Startzondag 18 september 2016

Zondag  18 september is in de Kapel startzondag.
Het landelijke thema is ‘deel je leven’. We lezen over Jakob
op zoek naar zegen. Waarschijnlijk komt het Emmense Gospelkoor ‘Marturia’ zingen.Aansluitend na de dienst is er een kort programma in de vorm van ‘uitgebreid’ koffiedrinken.
Er zijn spelletjes bij de koffie en er is een leuke wandeling door de oude dierentuin.
Na een eenvoudige maaltijd 
sluiten we af.

In verband met de hoeveelheid broodjes zien we graag dat
u zich even opgeeft; er liggen volgende week lijsten in de hal van de kerk, of u kunt even bellen met Greetje Sterenborg 622466 of 06-29371972.

 
Kerkentocht 3 september 2016 Kerkentocht 3 september 2016

De jaarlijkse kerkentocht staat gepland voor zaterdag 3 september 2016 naar de provincie Overijssel.
De volgende kerken staan op het programma:

  • de Grote Clemenskerk in Steenwijk met een Petrus van Oeckelenorgel uit 1860. Ook staat er een prachtige koororgel in de kerk
  • de Grote Hervormde Kerk in Blokzijl met een Bakker/Timmenga orgel uit 1902
  • De Hervormde Boerderijkerk in Paasloo met een Van Damorgel uit 1924
Na de lunchpauze rijdt de bus door het Nationaal Park de Weerribben.

De kosten bedragen € 32,50 p.p.

Opgave voor de kerkentocht bij Reint Elling telefoon 612500, Els Hilbrands telefoon 611328 of Harrie Gerrits telefoon 640263

 
4e Openluchtdienst PG Emmen 4e Openluchtdienst PG EmmenHet wordt zo langzamerhand al een goede traditie, de openluchtdienst van PG Emmen, begin september.

Na de zomervakanties is het mooi om weer samen te beginnen aan een nieuw seizoen. Ook dit jaar nodigen we iedereen van harte uit om bij de 4e editie van de openluchtdienst aanwezig te zijn.

Deze vindt plaats op 4 september om 10.30 uur op het Drenthina-sportpark aan de Oude Roswinkelerweg.
Het thema dit jaar is "Zien en gezien worden".

Nadere informatie volgt via de zondagsbrieven.

 
Open Monumentendag Open Monumentendag

Dit jaar is de open monumentendag met als thema Iconen en Symbolen op zaterdag 10 september van 10 tot 16 uur.
De Kapel is dan ook open voor het publiek.

Er is een gids aanwezig die iets kan vertellen over de geschiedenis van de Kapel. Een aantal organisten zullen om beurten het orgel bespelen.

Er zijn gastdames aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee. Ook dit jaar valt het weer samen met de rommelmarkt van de Kapel op het plein van de Rabobank.

 
Rommelmarkt 10 september 2016 Rommelmarkt 10 september 2016

Op de parkeerplaats naast de Kapel wordt op zaterdag 10 september de jaarlijkse rommelmarkt gehouden.

Vele spulletjes worden te koop aangeboden zoals serviesgoed, keukengerei, elektrische apparaten, speelgoed, lampen, tassen, schoenen en zoveel meer.
Daarnaast is er een kleding- en een boekenkraam.
Er zijn heerlijke rozijnenbollen en kniepertjes te koop.
Ook is er een enveloppenverkoop met mooie prijzen.
Verder worden koffie en koek en pannenkoeken verkocht.Voor deze dag zijn we veel vrijwilligers nodig om deze dag tot een succes te brengen.
Ben jij/bent u nog niet gevraagd en wilt wel graag helpen, meldt je dan even aan bij Jannie Drenthen, tel: 630069, email:

De opbrengst van deze rommelmarkt wordt bestemd voor een nader te bepalen doel door de Rommelmarktcommissie.

Er zijn vele spulletjes binnengekomen, het is zeker de moeite waard een kijkje te komen, jij/u bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 10 september
Van 9 tot 14 uur

 
Cursus bijbelboek Openbaring Cursus bijbelboek Openbaring

Er zijn plannen om het boek Openbaring te gaan bespreken.
Het is niet zoals velen spreken en ook schrijven: “De Openbaring van Johannes”, maar het is de Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes.
Alles wat in dit Boek wordt gevonden is één machtige openbaring over Israël en de gemeente, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus.

Nieuwsgierig naar onze toekomst?
Dinsdagavond 11 oktober is er een infoavond over deze cursus.
Voelt u zich van harte welkom.

Informatie:
pastor Lodewijk Broekman tel. 30031716 of

 
Jong geloof! Jong geloof!

Je bent jongvolwassen,
en je hebt ergens wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
         spreken, delen, zoeken,        
                   verdiepen, ontmoeten?
 

In september wordt de eerste ontmoeting weer gepland.

Voor informatie:
Rob Wijnsma, predikant
Tea van den Berg, jeugdouderling

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerste avond staat gepland voor woensdag 21 september om 19.30 uur, locatie nog niet bekend.
Op deze avond worden de data voor het komende seizoen afgesproken.

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 3 september 2016, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes, zoals huisraad, snuisterijen, gereedschap, electrische apparaten, speelgoed, kleding, schonen, tassen etc. Ook oud ijzer wordt ingezameld. Geen meubels, matrassen, bedden, grote ouderwetse tv's en computerschermen omdat hier geen vraag naar is.

Eventueel wil de commissie ook wel een huis leeg ruimen of spullen thuis ophalen.

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie en de rommelmarktcommissie zamelen gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt verkocht op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Emmen-Centrum Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 22 oktober van 9 tot 14 uur.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  

Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.