PKN
Ned. Herv. Wijkgemeente Kapel Emmen
 
Kerk open in de zomer

Kerk open in de zomer

De kerk zet iedere vrijdag tot en met 26 september haar deuren open van 10:00 – 14:00 uur.

De kerk is een plek waar iedereen van harte welkom is. Op deze manier kan een ieder zo naar binnen lopen en kennis maken met de Kapel. Men heeft de mogelijkheid om te ontdekken hoe de kerk er van binnen uit ziet of een praatje met één van de vrijwilligers, voor een moment van stilte, een kaarsje voor iemand aan te steken etc.
 
U/jij bent van harte welkom!

 
Bijbellezen met pen en papier

Bijbellezen met pen en papier

De Bijbel is geen gewoon leesboek, niet een roman waar je eens lekker voor gaat zitten. Het is ook geen folder of website die je scant op wat van je gading is. Luisteren naar de teksten van de Bijbel vraagt een andere ‘leesstrategie’. Een manier van lezen die vertraagd, meer vorsen dan lezen. Want luisteren naar teksten uit de Bijbel is uiteindelijk willen luisteren naar de stem van God. Simpel pen en papier kan een geweldige hulpmiddel zijn om op een vertragende, kauwende, biddende manier de Bijbel te lezen.

Op drie avonden willen we samen deze manier van Bijbellezen met pen en papier in praktijk brengen. Het gaat om een praktische cursus: korte uitleg en dan gaat ieder voor zichzelf aan de slag met de Bijbeltekst en pen en papier. 
Zwijgend luisteren naar de tekst door te schrijven met zoveel mogelijk ruimtes. Het is leren door te doen en gewoon te proberen. Daarna bespreken we samen wat deze manier van ‘lezen’ heeft opgeleverd en wisselen we tips uit over deze manier van lezen.

Iedereen is van harte welkom. Graag even opgeven bij ds. Rob Wijnsma, 0528-351065 of .
 

Data: donderdag 2 oktober, 9 oktober en 6 november van 19:30 - 21:00 uur in de Kapel 

 
Focus op Israël

Focus op Israël

Christenen voor Israël heeft de Bijbelstudieserie “Focus op Israël” ontwikkeld.

Dit is een cursus met zeven Bijbelstudies over het volk en het land van God. Door de hoofdstukken heen wordt Gods plan met Israël duidelijk. We kijken naar het Israël van vandaag in relatie tot de eeuwenoude beloften die God heeft gedaan aan Zijn volk. Zijn die beloften nog steeds geldig? En zo ja, hoe worden deze dan vervuld? In de hele Bijbelstudieserie wordt uit gegaan van de betrouwbaarheid van de Bijbel als Woord van God.

Het is een cursus met een  boekje voor iedere deelnemer en een filmfragment voor elke avond. Een must voor iedereen die meer wil weten over Israël, vanuit een Bijbels perspectief!

Onkosten deelnemers:
Boekje € 5.00. Cursusavond koffie met koek € 2.50
 
Data:  
donderdag 2 oktober PR avond, stand met producten uit Israël
donderdag 16 oktober Gods liefde voor Israël
donderdag 30 oktober Gods verbonden met Israël
donderdag 13 november Tot Gods doel gekozen
donderdag 27 november Israël en de kerk
donderdag 11 december Antisemitisme
donderdag 8 januari Terugkeer van Israël en de Palestijnse kwestie
donderdag 22 januari De komst van de Heer 

Locatie: Kapelkerk, Kapelstraat 63 in Emmen

Tijdstip bijeenkomsten: van 19.30 - 21.30 uur
 
Contact en opgave voor deze cursus:
Lodewijk Broekman
Het Waal 290  7823 NA Emmen
tel. 0591622950
e mail:

 
Mini gespreksgroep

Mini gespreksgroep

Delen van geloofservaring: de mini-gespreksgroep

In zekere zin zit het grootste kapitaal van een wijkgemeente op de kerkbanken. Het is de geloofservaring van de gemeenteleden. Iedereen in de gemeente heeft zo zijn of haar schat aan geloofservaring, momenten op de geloofsweg die je verder hebben geholpen, woorden of verhalen die steun en houvast geven.

Aan de andere kant heeft iedereen wel eens een vraag waarvan je wel eens zou willen weten hoe anderen er over denken. Iets dat je bezig houdt, waar je niet uitkomt, iets waarover je andere gezichtspunten kunt gebruiken om verder te komen. Ook op de geloofsweg dienen zich van tijd tot tijd vragen, kwesties, onderwerpen en ervaringen aan die je graag eens met andere gelovigen zou willen delen om te horen hoe zij daar tegen aan kijken. Dat kan van alles zijn: een moeilijke bijbeltekst, een persoonlijke situatie, een ervaring, van alles.

Soms komen mensen spontaan met elkaar in gesprek. Maar vaak blijft het ‘kapitaal’ van de gemeente op de ‘kerkbank’ zitten. Het zou mooi zijn wanneer we vormen vinden waarop de geloofservaring van gemeenteleden toegankelijker zouden worden voor hen die daar op enig moment behoefte aan hebben. Zo’n vorm zou de ‘mini-gespreksgroep’ kunnen zijn: Het werkt zo:
Wanneer iemand op de geloofsweg een vraag of onderwerp heeft waarvan je wel eens zou willen weten hoe anderen daarover denken, die kan dat bij predikant of ouderlingen aangeven (mail, telefoon of persoonlijk). We maken dan een afspraak voor een gesprek, waarbij we in overleg ook een paar gemeenteleden uitnodigen. Zo ontstaat een eenmalige mini-gespreksgroep. Op de afgesproken tijd beginnen we met gebed en dan licht de aanvrager zijn of haar vraag toe. Na geluisterd te hebben geven de andere aanwezigen ieder een eerste reactie, dat vandaar overgaat in een gesprek. De verwachting is dat we met een uur of anderhalf wel zullen kunnen afronden.
 
Voor opgeven of vragen: ds. Rob Wijnsma, 0528-351065 of één van de ouderlingen.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 4 oktober, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
Op zaterdag 8 november wordt de Boekenmarkt gehouden in het Jeugdgebouw bij de Kapel van 9 - 14 uur.

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Kapelkoor Deo Cantate

Kapelkoor Deo Cantate

Het koor is weer enthousiast begonnen met de repetities. Er wordt  gerepeteerd voor een volgend optreden. Mogelijk één in het najaar en toch zeker één met Kerst. De  naam van het koor is, Kerkkoor Deo Cantate. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Elke dinsdagmiddag wordt gerepeteerd van 15.30 - 16.30 uur in het jeugdgebouw. Het koor staat onder leiding van dhr. K. Krijgsheld.

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Wijkgids 2014

Wijkgids 2014

De wijkgids (editie 2014) van onze Kapelgemeente is weer aan alle gemeenteleden verstrekt. Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen, dan ligt er in de entree van de kerk een exemplaar op u te wachten.

Ook deze gids zal door verandering van gegevens correcties nodig 
hebben. Laat ze weten aan onze scriba, email

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Repetitie Kerkkoor
datum en tijdstip 16-09-2014 om 15.30
meer details

Kun je nog zingen, zing dan mee
datum en tijdstip 17-09-2014 om 19.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-09-2014 om 10.00 uur
Startdienst voor het winterseizoen.
Koffiedrinken na de dienst in het Jeugdgebouw
meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...

klik op de link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...
www.pgemmen.nl

www.pkn.nl

www.protestantsekerk.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.