PKN
Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel
 
Kerk open

Kerk open

Tijdens de Vlindermarkten staan de kerkdeuren van de Kapel weer open:
... om te bezichtigen
... om te bezinnen
... om muziek te luisteren
... om een kaarsje aan te steken

Er zijn gastheren en -dames aanwezig om u te informeren!


Iedere dinsdag in de periode van 7 juli t/m 25 augustus van 13.00 - 16.00 uur.
 

 
Sing In

Sing In

Ook deze zomer wordt een Sing In georganiseerd en wel op
zondag  2 augustus in de Kapel, aanvang 19.00 uur.

Er worden samen bekende geestelijke liederen gezongen, met muzikale begeleiding.
Albert Moorlag werkt als solist mee aan deze Sing In.
Na afloop koffie of thee drinken op het plein.
Het beloofd ook nu weer een fijne avond te worden.

Iedereen is van harte welkom!

 
Kerkentocht 2015 Kerkentocht 2015

Zaterdag 5 september wordt de kerkentocht gereden, nu in de provincie Friesland. Het programma ziet er als volgt uit:

  • De Gereformeerde Oosterkerk in Kollum met een Fontein/Gaal orgel uit 1966
  • Op loopafstand de Sint Maartenskerk in Kollum met een Van Gruisen orgel uit 1842
  • Lunchpauze met soep bij de Schierstins in Veenwouden
  • De Protestantse kerk in Kollumerzwaag met een Bakker/Timmenga orgel uit 1894
  • De Protestantse kerk in Nijega ook met een Bakker/Timmerorgel uit 1894
In iedere kerk is een gids aanwezig die ons iets zal vertellen over de geschiedenis van de kerk, met als afsluiting samenzang.

Opgave voor de kerkentocht kan bij de commissieleden:
- Els Hilbrands, telefoon 611328
- Harrie Gerrits, telefoon 640263
- Reint Elling, telefoon 612500

De kosten bedragen € 30,00 p.p.
Betaling graag zo spoedig mogelijk vooraf bij één van de commissieleden.
 

 
Openluchtdienst 6 september 2015 Openluchtdienst 6 september 2015

Het is misschien nog wat vroeg, maar graag willen we u nu al op de hoogte brengen van het volgende: zondag  6 september  zal voor de derde keer de buitendienst plaatsvinden op het terrein van Drenthina aan de Oude Roswinkelerweg.

Een dienst met alle wijkgemeenten van de PGEmmen samen, dit keer over het thema Licht in het kader van het Jaar van het Licht van de VN. We beginnen dan om 10.30 uur.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de dienst en alle praktische zaken om de dienst heen. Een van die praktische dingen brengen we graag nu al even onder uw aandacht: als u moeilijk een eind kunt lopen is er de mogelijkheid dat u met de auto tot bij de stoelen op het veld gebracht wordt!

Het belooft weer een mooie happening te worden. Na de zomerperiode zullen via de zondagsbrieven, flyers, posters en websites alle details bekend gemaakt worden: maar voor nu: noteer de datum alvast in uw agenda!

We wensen u een fijne zomertijd en tot zondag 6 september in ieder geval!

 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Wie helpt mee?
Zaterdag 12 september  van  9.00 – 14.00 uur  wordt de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Veel spulletjes worden te koop aangeboden. Op het terrein is een kraam waar u een broodje hamburger en/of kniepertjes en rozijnenbollen kunt kopen, er is een lotenverkoop en u kunt genieten van koffie met koek.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om deze dag tot een succes te maken. Help jij/helpt u mee?

Opgeven kan via de mail bij Jannie Drenthen, , of telefonisch bij Margriet Boels, tel: 610790 of Henk Boonstra, tel: 372455.

 
Cursus 'Het geheim van Israël'

Cursus 'Het geheim van Israël'

Duizenden mensen in Nederland en België behandelden in de afgelopen jaren de 7-delige bijbelstudieserie Focus op Israël. Zo ook in Emmen. In de Kapelkerk werd deze cursus met veel belangstelling gevolgd. Voor velen was de studie een eye-opener over Gods plan met Israël.

Voor wie zich eenmaal in Israël verdiept, komen vanzelf meer vragen naar boven. Vragen als: hoe gaat het nu met Israël in deze tijd, hoe zit het met de verharding van Israël? En wat is de rol van de de andere volken? En van de kerk?
 

Het geheim van Israël verdiept zich in dit soort vragen en leidt tot een dieper begrip van Gods grootse bedoelingen met Zijn schepping door Zijn volk Israël.
 
In zes Bijbelstudies gaat Het Geheim van Israël in op de eenheid tussen Jezus en het volk Israël, de betekenis van de Thora, de bedekking over Israël en de ballingschap en terugkeer van het Joodse volk.
 
De cursus zal op de dinsdagavond gegeven worden. Bij genoeg deelname wordt gekeken naar meer mogelijkheden.
 
Er is een infoavond  over deze cursus op dinsdag 22 september van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Jeugdgebouw bij de Kapel in Emmen.
 
Wilt u graag informatie over deze cursus of weet u al dat u deze cursus wilt volgen, geeft u zich dan alvast even op:

Pastor Lodewijk Broekman
tel. (0591) 622950
e mail:

 
Minimagazine Ark Mission Expedition

Minimagazine Ark Mission Expedition

Wil je in de zomervakantie, ver weg of gewoon thuis, gevoed worden door de Bijbel en wil je je geloof ook praktisch delen met anderen? Ga dan op expeditie met de nieuwe Ark Mission Expedition.

Ark Mission Expedition is een kleurrijk minimagazine met overdenkingen van o.a. Jos Douma en Carianne Ros, leuke activiteiten om te ondernemen met anderen, tips om het geloof praktisch te delen, een prijspuzzel en een smakelijk recept. De Ark Mission Expedition is de frisse opvolger van de jaarlijkse Vakantiebijbelgids.

Het magazine is een initiatief van Ark Mission, een organisatie die zich inzet voor de bijbelverspreiding, zie www.arkmission.nl.U kunt een exemplaar meenemen van de foldertafel in de hal van de kerk.
Eventueel kunt u het minimagazine zelf inkijken via arkmission.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

Wij zijn in de Kapel weer gestart aan een nieuw seizoen met bestaande en nieuwe activiteiten.

Zo gaan de diaconie en de rommelmarktcommissie starten met het inzamelen van gebruikte kleding.
De ingezamelde kleding gaan wij proberen te verkopen op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte 
uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 1 augustus, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Inzameling spullen rommelmarkt
datum en tijdstip 01-08-2015 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2015 om 10.00 uur
Zomerdienst samen met Ichthus in Kapel
 meer details

Sing-in
datum en tijdstip 02-08-2015 om 19.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...


klik op deze link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...

Protestantse Gemeente Emmen

Protestantse Kerk Nederland

Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe

Zuiderkerk Emmen

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.