PKN
Ned. Herv. Wijkgemeente Kapel Emmen
 
Uitnodiging gezellige avond Zuiderkerk

Uitnodiging gezellige avond Zuiderkerk

De Zuiderkerkgemeente heeft op 30 januari een gezellige avond en nodigt gemeente en kerkenraad van de Kapel ook uit voor die laatste gezellige avond. De avond is in één van de zalen van de Zuiderkerk en begint om 19.30 uur. Er is koffie/thee met iets lekkers en na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. 

 
Breien en haken voor Dorcas

Breien en haken voor Dorcas

Op initiatief van Marietje Ham is een groep mensen bezig te breien en haken voor Dorcas. Het gaat om dekens, sjaals, truien en nog veel meer, vooral bestemd voor Oost-Europa, of Zuid-Afrika. Dit breien en haken gebeurt thuis.

Op donderdag 26 maart 2015 komt de groep bijeen om uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en elkaars werk te bewonderen. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken, of misschien wel aan te ‘haken’. Die ochtend kunt u alle informatie krijgen en de ervaringen van de breisters horen. Ook mensen die geen lid zijn van de Kapel zijn van harte welkom.

De ochtend is van 10:00-12:00 en valt samen met het koffiedrinken dat elke laatste donderdag van de maand in de Kapel is. Kunt u daar meteen ook eens kijken!
Van harte welkom!

 
Nationale Schoonmaakdag

Nationale Schoonmaakdag

Het is inmiddels de derde keer dat de Kapel weer meedoet aan de Nationale
Schoonmaakdag. Op zaterdag 28 maart 2015 zullen we in kleine ploegjes vanuit de Kapel Emmen intrekken om zwerfvuil op te ruimen.De ruimte in en om de kerken ligt er over het algemeen altijd heel verzorgd bij.  Dat heeft te maken met een houding van dankbaarheid voor wat we hebben, en een ons verantwoordelijk weten voor wat ons geschonken is, ook in de materiële zaken van de kerk. Die zorg en aandacht komen dus voort uit geloofswaarden: God als goede gever van de aarde en het leven, en de mens als rentmeester daarvan.

Vanaf kwart voor tien is er koffie en limonade in het Jeugdgebouw van de Kapel. Om een uur of tien gaan we aan de gang. Tegen een uur of twaalf is het de bedoeling weer terug te zijn voor een kop soep met brood.

U/jij kunt zich opgeven via , of via Greetje Sterenborg, Leny van de Vegt of Reintje Lanting.

 
Kerk open in de Stille week

Kerk open in de Stille week

In de Stille Week zal de Kapel van dinsdag 31 maart tot en met vrijdag 3 april van 10:00-14:00 uur open zijn voor een ieder die stilte zoekt. Of een moment van bezinning.
Of de mogelijkheid zoekt een gesprek aan te gaan met één van de vrijwilligers. Of een kaarsje aan wil steken. 

U bent welkom.

 
Een winterjas voor vluchtelingen

Een winterjas voor vluchtelingen

Het asielzoekerscentrum aan de Willemsweg is één van de centra in Nederland, die is aangewezen om vluchtelingengezinnen uit Syrië en Eritrea op te vangen. De meeste mensen komen hier met enkel de kleren die ze dragen. Van het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) krijgen zij een stel kleren. Er wordt kleding ingezameld om de vluchtelingen verder van kleding te voorzien. Op dit moment is er een nijpend tekort aan 
winterjassen. Heeft u nog een winterjas in de kast hangen die u eigenlijk toch niet meer draagt, of hangt er nog iets in de kast bij uw kinderen? De mensen in het AZC zouden er erg blij mee zijn. Mocht u deze beschikbaar willen stellen, neemt u dan contact op met Joke Brederveld, tel. 222159, 06-
12030449 of e-mail

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

Wij zijn in de Kapel weer gestart aan een nieuw seizoen met bestaande en nieuwe activiteiten.

Zo gaan de diaconie en de rommelmarktcommissie starten met het inzamelen van gebruikte kleding.
De ingezamelde kleding gaan wij proberen te verkopen op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Voorbedebriefjes

Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte 
uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 7 februari, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De Boekenmarkt is gepland op zaterdag 25 april 2015 van 9 tot 14 uur in het Jeugdgebouw van de Kapel.

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Repetitie Kerkkoor
datum en tijdstip 27-01-2015 om 15.30
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 29-01-2015 om 10.00
meer details

Catechisatie
datum en tijdstip 29-01-2015 om 17.45
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-02-2015 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk
 meer details

Zang- en evangeliedienst
datum en tijdstip 01-02-2015 om 19.00 uur
Thema: Een nieuwe week
M.m.v. Chr. Mannenkoor "Hollandscheveld"
 


 meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...

klik op de link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...
www.pgemmen.nl

www.pkn.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.