Samen lezen: de Bergrede Samen lezen: de Bergrede

In het evangelie van Mattheüs volgt het direct op Kerst en het optreden van Johannes de Doper; de eerste grote rede in het Mattheüs-evangelie: de Bergrede.
Op vier donderdag middagen is er gelegenheid om de Bergrede in gedeelten samen te lezen: van 15:30 - 16:30 uur in de consistorie van de Kapel. De kerk is open vanaf 15:15 uur:

  • donderdag 19 januari: Mattheus 5:17-46 ‘U hebt gehoord dat er is gezegd…’
  • donderdag 26 januari: Mattheus 6:1-18 Over vasten, bidden en aalmoezen
  • donderdag 2 februari: Mattheus 6:19-34 ‘Maak u dan niet bezorgd’
  • donderdag 9 februari: Mattheus 7 ‘Oordeel niet’
Gebed - hardop voorlezen - korte stille bezinning - uitwisseling van leeservaring - afsluiting.

Van harte welkom, één keer, alle keren, of alles wat er tussen zit.

 
Uitnodiging gezellige gemeenteavond Uitnodiging gezellige gemeenteavond

Vrijdag 20 januari is er een gezellige gemeenteavond voor alle leden van onze gemeente. De avond begint om 17:00 uur met inloop en een glaasje. Daarna kunnen we genieten van een Indische maaltijd, bereid door Lodewijk Broekman. We sluiten af met koffie.

Tussendoor is er ruimte voor ontmoeting en gesprek, en we hopen op een gezellig intermezzo.
Iedereen is van harte welkom!

 
Voorjaarsproject kinderkoor Cantiamo Voorjaarsproject kinderkoor Cantiamo

Op woensdag 25 januari 2017 starten de repetities van de musical: “Het verloren schaap”.
Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 zijn van harte welkom om mee te doen!

Er wordt geoefend op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in basisschool Het Anker, Distelvink 107, Emmen (Rietlanden).
De repetitiedata zijn:
* 25 januari
* 1, 8, 15 februari
* 1, 8, 15 maart
Deze keer zijn er 3 uitvoeringen.
Eén datum staat al vast en dat is op zondagmorgen 19 maart.
Voor meer informatie kun je mailen naar: 

 
Aquarellen Grietje Broekman Aquarellen Grietje Broekman

In 2001 is Grietje Broekman begonnen met schilderen in het dorpshuis in Gieterveen.
Daar schilderde ze, onder leiding van Henk Bosman uit Annen, stillevens.
Later heeft ze zich toegelegd op haar liefde: het Heilige Land Israël.
De schilderijen zijn alle in de aquareltechniek gemaakt.
Op de schilderijen kunt u ook verschillende voorwerpen ontdekken welke Grietje graag hun eigen verhaal laat vertellen.

Schilderen vanuit de Bijbel geeft haar veel voldoening: het kinderlijke wordt vervangen door de realiteit. Daar de interesse zo groot is en de beleving intens, ontstaat een band. Een band met het land en het volk uit de Bijbel.

De tentoonstelling is te bezichtigen in:
Jeugdgebouw Emmen-Centrum Kapel

Voor nadere informatie:
Grietje Broekman telefoon 0622436714

 
Jong geloof! Jong geloof!

Je bent jongvolwassen,
en je hebt ergens wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
         spreken, delen, zoeken,        
                   verdiepen, ontmoeten?
 

De volgende ontmoeting staat gepland voor vrijdag 24 februari om 20.00 uur in het Jeugdgebouw.

Voor informatie:
Rob Wijnsma, predikant
Tea van den Berg, jeugdouderling

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 29 april 2017

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.