PKN
Ned. Herv. Wijkgemeente Kapel Emmen
 
Een winterjas voor vluchtelingen

Een winterjas voor vluchtelingen

Het asielzoekerscentrum aan de Willemsweg is één van de centra in Nederland, die is aangewezen om vluchtelingengezinnen uit Syrië en Eritrea op te vangen. De meeste mensen komen hier met enkel de kleren die ze dragen. Van het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) krijgen zij een stel kleren. Er wordt kleding ingezameld om de vluchtelingen verder van kleding te voorzien. Op dit moment is er een nijpend tekort aan 
winterjassen. Heeft u nog een winterjas in de kast hangen die u eigenlijk toch niet meer draagt, of hangt er nog iets in de kast bij uw kinderen? De mensen in het AZC zouden er erg blij mee zijn. Mocht u deze beschikbaar willen stellen, neemt u dan contact op met Joke Brederveld, tel. 222159, 06-
12030449 of e-mail

 
Kerk open tijdens Advent

Kerk open tijdens Advent

In de Adventsperiode zal de Kapel open zijn voor een ieder die stilte zoekt, een moment van bezinning of de mogelijkheid een gesprek aan te gaan.

Het is misschien wat ongewoon; midden op de dag, midden in de week, midden in de drukte van alledag de kerk bezoeken. Wat doe je daar dan? Het kan een simpel moment van stilte zijn, waarbij de vertrouwde omgeving van de kerk kan helpen om verbinding te maken met je geloof, misschien wel juist in de periode van Advent een bijzonder moment. 

Het stil zitten in de ruimte kan zijn inwerking hebben, als rustpunt of als moment om woorden op je in te laten werken.

U bent welkom op onderstaande data en tijden:
  • maandag 22 en dinsdag 23 december van 10 tot 14 uur

 
Kindernevendienst: Advent en Kerst

Kindernevendienst: Advent en Kerst

Kindernevendienst tijdens Adventsperiode
We leven midden in de Adventsperiode, we zien uit naar de geboorte van Jezus, Hij werd voor iedereen geboren!
De kinderen van de Kindernevendienst zijn druk met het project “Kerst wereldwijd”.
Gebruiken en gewoonten worden verteld en natuurlijk is er een creatief moment.
De kinderen maken een reis over de wereld, op 21 december naar Afrika en met Kerst naar Israël.
 
Viering Kinderkerstfeest
Het Kinderkerstfeest zal dit jaar worden gehouden op 1e Kerstdag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. De kinderen worden in de hal van de kerk verwacht en gaan na het kindermoment in de dienst naar hun eigen ruimte om daar kerstfeest te vieren. Het thema zal zijn “Kerst in Israël”.

Het kinderkerstfeest speciaal voor jou, jij komt toch ook?

 
Gezellige avond voor vrijwilligers van de Kapel

Gezellige avond voor vrijwilligers van de Kapel

Op vrijdag 9 januari 2015 wordt een Nieuwjaar buffet georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Kapel.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 17.00 uur wordt u/word jij verwacht in het Jeugdgebouw
  • 17.30 uur gaat het lopend buffet open na gebed
  • 19.15 uur koffie met bonbon

Het buffet wordt gemaakt door pastor Lodewijk Broekman.

Opgave voor dit buffet is niet nodig, we rekenen op uw/jouw komst!

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

Wij zijn in de Kapel weer gestart aan een nieuw seizoen met bestaande en nieuwe activiteiten.

Zo gaan de diaconie en de rommelmarktcommissie starten met het inzamelen van gebruikte kleding.
De ingezamelde kleding gaan wij proberen te verkopen op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Focus op Israël

Focus op Israël

Christenen voor Israël heeft de Bijbelstudieserie “Focus op Israël” ontwikkeld.

Dit is een cursus met zeven Bijbelstudies over het volk en het land van God. Door de hoofdstukken heen wordt Gods plan met Israël duidelijk. We kijken naar het Israël van vandaag in relatie tot de eeuwenoude beloften die God heeft gedaan aan Zijn volk. Zijn die beloften nog steeds geldig? En zo ja, hoe worden deze dan vervuld? In de hele Bijbelstudieserie wordt uit gegaan van de betrouwbaarheid van de Bijbel als Woord van God.

Het is een cursus met een  boekje voor iedere deelnemer en een filmfragment voor elke avond. Een must voor iedereen die meer wil weten over Israël, vanuit een Bijbels perspectief!
Vanwege het aantal deelnemers is de groep in 2-en gesplitst en zijn er per lesavond twee data gepland.

Onkosten deelnemers:
Boekje € 5.00. Cursusavond koffie met koek € 2.50
 
Data:  
donderdag 8 januari Terugkeer van Israël en de Palestijnse kwestie
donderdag 15 en 22 januari De komst van de Heer 

Locatie: Kapelkerk, Kapelstraat 63 in Emmen

Tijdstip bijeenkomsten: van 19.30 - 21.30 uur
 
Contact en opgave voor deze cursus:
Lodewijk Broekman
Het Waal 290  7823 NA Emmen
tel. 0591622950
e mail:

 
Voorbedebriefjes

Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte 
uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 3 januari, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

 

 

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: Pastor Broekman  
Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen de oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

VAKANTIES MET AANDACHT : Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.
Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.

 
 
 

Inloggen

Kerk open
datum en tijdstip 22-12-2014 om 10.00
meer details

Kerk open
datum en tijdstip 23-12-2014 om 10.00
meer details

Repetitie Kerkkoor
datum en tijdstip 23-12-2014 om 15.30
meer details

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2014 om 22.00 uur
Gezamenlijke dienst in Ichtus, Walstraat 21 in Emmen.
Met medewerking van Fundament uit Klazienaveen.meer details

 
Kerkdienst beluisteren ...

klik op de link om de huidige dienst, of een dienst van de afgelopen periode te beluisteren.
 
 
@kapelemmen ...
 
Andere websites ...
www.pgemmen.nl

www.pkn.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.