Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Vrijdag 11 oktober 1 Samuel 27:1-28:2 Dubbelrol
Zaterdag 12 oktober 1 Samuel 28:3-14 Geestelijke strijd
Zondag 13 oktober 1 Samuel 28:15-25 Verlamd van schrik
Maandag 14 oktober 1 Samuel 29:1-11 Hoog spel
Dinsdag 15 oktober 1 Samuel 30:1-15 Moord en brand
Woensdag 16 oktober 1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen
Donderdag 17 oktober 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard
Vrijdag 18 oktober Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
Zaterdag 19 oktober Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar
Zondag 20 oktober Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt

Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.