Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Woensdag 27 november Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde
Donderdag 28 november Hosea 10:9-15 Roofbouw
Vrijdag 29 november Micha 1:1-7 Oordeel
Zaterdag 30 november Micha 1:8-16 Kaalsag
Zondag 1 december Micha 2:1-5 Expansiedrift
Maandag 2 december Micha 2:6-11 Wil je de waarheid horen
Dinsdag 3 december Micha 2:12-3:4 Lijden door leiders
Woensdag 4 december Micha 3:5-12 Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
Donderdag 5 decemeber Filippenzen 1:1-11 Verlangen
Vrijdag 6 december Filippenzen1:12-26 Doelgericht
Zaterdag 7 december Psalm 80 Gebed om terugkeer
Zondag 8 december Micha 4:1-8 Verenigde naties

Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.