Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Donderdag 15 augustus 1 Samuel 10:2-16 Nog geheim
Vrijdag 16 augustus 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid
Zaterdag 17 augustus Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht
Zondag 18 augustus Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?
Maandag 19 augustus 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer
Dinsdag 20 augustus 1 Samuel 11:14-12:17 Troonrede
Woensdag 21 augustus 1 Samuel 12:18-25 Bemoediging
Donderdag 22 augustus Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog ...
Vrijdag 23 augustus Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat
Zaterdag 24 augustus Lucas 13:18-21 Klein begin
Zondag 25 augustus Lucas 13:22-30 Wie gered worden

Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.