Ouderlingenraad Ouderlingenraad

Maandag 25 maartis er ouderlingenberaad in de consistorie om 19:30 uur. Ook de bezoekmedewerkers zijn welkom het eerste uur bij te wonen.

 
Tentoonstelling Breien voor Dorcas Tentoonstelling Breien voor Dorcas

Deze jaarlijkse tentoonstelling is dit jaar op 27 maart van 14.00 - 16.00 uur in het Jeugdgebouw van de Kapel. Graag ontvangen we alles wat er gemaakt is vóór 20 maart.
Inleveren kan bij de Kapel op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur en op woensdagmorgen van 08.30 - 10.00 uur.

Er is al heel veel ontvangen aan dekentjes, sokken, truitjes, enz. meer is natuurlijk van  harte welkom.

Voor informatie kunt u terecht bij:

  • Marietje Ham, Landschapslaan 254, tel. 628861
  • Gea Wanders, Houtweg 121, tel. 629975.
Ook kunt u uw spulletjes bezorgen op bovengenoemde adressen.
Wie garen nodig heeft om de spulletjes te maken, mag op de aangegeven tijden en plaatsen ook iets uitzoeken. We hebben een grote voorraad. Garen inleveren mag daar ook, we kunnen het allemaal gebruiken.

 
Grote voorjaarsmarkt Grote voorjaarsmarkt

Zaterdag 30 maart is er een grote Voorjaarsboekenmarkt in het jeugdgebouw van 08.00 - 14.00 uur. Verkoop van heel veel boeken, Cd’s, Lp’s, Dvd’s en legpuzzels, bloemstukjes, kniepertjes, en de heerlijke rozijnenbollen gebakken in het Veenpark. Ook is het keuken-personeel aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee met iets erbij. De kniepertjes en de rozijnenbollen zijn vooraf te bestellen, hiervoor liggen er in de Kapel bestellijsten waarop u de bestelling kunt noteren. Wel graag uw naam noteren, en zaterdag tijdens de boekenmarkt kunt u het ophalen. Iedereen van harte welkom, kom gezellig even snuffelen, en de koffie staat klaar. De opbrengst is voor het kerkenwerk van de kapel, dus van harte aanbevolen. Voor informatie over de boekenmarkt kunt u contact opnemen met Dirk v.d. Berg tel. 621068, en Reint Elling tel. 612500.

 
Uitnodiging ZWO-commissie Uitnodiging ZWO-commissie

Tijdens de 40-dagentijd nodigt de ZWO commissie u uit voor een gezamenlijke maaltijd op vrijdag 12 april. Voor deze maaltijd hebben we tevens gemeenteleden nodig die willen koken. De intekenlijst, voor deelname en/of koken, ligt bij de hoofdingang van de Kapel op een lessenaar. Aanvang van de maaltijd is om 17.30 uur. Na afloop van de maaltijd wordt er een collecte gehouden voor het project Stichting Gambia Vooruit. Voor vragen kunt u terecht bij fam. Baron 0591-628968.

 
De Kapel Emmen viert...Pasen: lezen Lucaspassie De Kapel Emmen viert...Pasen: lezen Lucaspassie

Gedurende de weken van de Veertigdagentijd is er gelegenheid om samen uit de Bijbel te lezen de gebeurtenissen van de ‘stille week’; vanaf Jezus’ intocht in Jeruzalem tot en met de graflegging. We volgen het evangelie van Lucas.

dinsdag 12 maart Lucas 19: 29-48 - intocht
dinsdag 19 maart Lucas 20-21 - onderricht
dinsdag 26 maart Lucas 22: 1-38 - pesach
NB woensdag 3 april Lucas 22: 39-63 - gevangengenomen
dinsdag 9 april Lucas 22:66-23:35 - verhoor
dinsdag 16 april Lucas 23: 26-56 - kruisiging

Van 15:30-16:30 uur in de consistorie. Opzet: gebed-lezen-stilte-uitwisseling van leeservaring- afsluiting. De kerk is open vanaf 15:15 uur. Iedereen is van harte welkom; één keer, altijd, of alles wat er tussen zit. Info bij ds. Rob Wijnsma ().

 
Israël-avond met ds. Henk Poot in Emmen Israël-avond met ds. Henk Poot in Emmen

Israël commissie Kapelkerk Emmen

Op dinsdagavond 16 april is er in Emmen een lezing met ds. Henk Poot. Het thema van de avond is: 'Zoon van de Gezegende'.
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

 

Wanneer: Dinsdagavond 16 april om 19.30 uur
Waar: de zaal achter de Kapelkerk, Kapelstraat 63
Entree: Gratis (inclusief koffie en koek)
Er is een tafel van Israël producten van I.P.C. aanwezig.
Collecte voor een goed doel voor Christenen voor Israël.
Er is een boekentafel van Christenen voor Israël aanwezig.

 
Woensdag-avondgebed Woensdag-avondgebed

Van september tot en met juni is er in het Jeugdgebouw van de Kapel op de laatste woensdag van de maand een woensdagavondgebed, van 19:30-maximaal 20:30 uur.
Een ‘stille’ liturgie, in de zin dat er geen ‘luisteren naar een overdenking’ in zit, maar waar de aangedragen elementen zelf in stilte verbonden en uitgewerkt moet worden. Een opzet die daarom ook bewust zoekt naar elementen uit de media en de nabije cultuur. Een vesper dus, midden in de week een moment van stilgezet worden.

Als elementen: gebed om ontferming met gezongen kyrie, bijbellezing met ‘rijke’ tekst uit de kerkgeschiedenis, inspiratie uit de media, een luisterlied, van klassiek tot modern, en daartussen samen zingen en momenten van stilte. Jaarthema: de zeven gaven van de Heilige Geest:

 

Datum Thema
Woensdag 27 februari 2019 Geloof
Woensdag 27 maart 2019 40-dagen
Woensdag 24 april 2019 Pasen
Woensdag 29 mei 2019 Liefde
Woensdag 26 juni 2019 Eerbied

Nadere informatie: ds. Rob Wijnsma

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De eerstvolgende Boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 30 maart van 8 tot 14 uur.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.