1e Paasdag

1e Paasdag
1e Paasdag, het feest van de opstanding.
Liturgische kleur wit. Er is gekozen voor de gaffelstam.
Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel én de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. Het is Zijn stem die haar doet zien. We vieren de overwinning van het Leven op de dood. Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.
De witte bloemen symboliseren de zuiverheid en reinheid.
terug